Sodra Fiber

Sodra Fiber

Nyheter för medlemmar

FiberPosted by Frida Bylund Mon, April 03, 2017 20:40:18
På årsmötet i förra veckan togs beslutet att fr.o.m 2017 tar vi ut medlemsavgift igen, denna har varit vilande sen första inbetalningen. Detta beslut togs eftersom mötet även beslutade att styrelsen ska få en liten ersättning per år och dessutom fortsätta få milersättning för resor till möten, medlemsbesök och andra körningar i föreningens värv och då behövs det tillskott i kassakistan.
Ersättningen till styrelsen är satt till 2500:-/år till ordförande och kassör samt 1500:-/år till övriga ledamöter så vi talar inga stora belopp och vi har även vissa andra utgifter i samband med utskick och medlems- och informationsmöten som ni säkert förstår.

Hur vi ska styra upp inbetalningen har vi ännu inte diskuterat men imorrn tisdag har vi ytterligare ett styrelsemöte så det lär snart vara beslutat. Dock ska vi se till att få klart för oss hur det tänkta upplägget ska se ut så vi snarast möjligt får klart allt det kamerala och spadarna kan sättas i backen.

Tack för ordet //

Anders Westman i Ödsbyn