Sodra Fiber

Sodra Fiber

Ömsom vin och ömsom vatten

FiberPosted by Frida Bylund Tue, March 28, 2017 21:22:51
Hejsan hoppsan i stugor och vrår

Som överskriften antyder så är det inte bara rosenrött även om vi fick kartor och trodde oss äntligen kunna börja jobba lite så vi får till stånd grävstart i tjällossningstid. När vi i torsdags samlades i Westmans residens i Ödsbyn för att gemensamt lägga upp strategin blev vi djupt besvikna på kartornas enkla utformning som sa mindre än 80-talets tv-testbild då det varken fanns fastighetsbeteckningar eller rågångar utmärkta utan bara en enkel översikt på sträckningen.

Vi sammanställde en relevant arbetsordning som lägger det övergripande ansvaret på Öviks Energis projektgrupp som har det som förvärvsarbete istället för på oss i styrelsen som engagerar oss ideellt. I dagar tre ingen respons men hoppet lever trots allt om än i en svagare styrka än tidigare att dom ska få tummar och tår ur och börja leverera.

Dock fick vi oss en kaffetår och lite döppe så just där och då gick det ingen större nöd på oss och ikväll har vi inte heller lidit i och med att vi nyss genomfört ytterligare ett årsmöte med efterföljande kaffe och smörgåstårta. Det var i det stora hela formaliteter som avhandlades och frågorna kretsade lite kring läget och det jag beskrev ovan. Inget nytt under solen och vi jobbar på mot en grävstart i relativ närtid.

Tack för ordet //

Anders Westman