Sodra Fiber

Sodra Fiber

Mellantid

FiberPosted by Frida Bylund Thu, February 16, 2017 19:33:23
Hej hopp i stugorna

Nu är det lite mellantid i och med att vi samlat in avtalen efter bästa förmåga och avvaktar projektering och markavtal. Det har varit lite blandad kompott, personer som varit med sen start och varit intresserade har backat ur och frånsagt sig avtalet medan det tillkommit nya som förut inte velat vara med.
Vi har även stött på medlemmar som inte varit helt nöjda med att vi i styrelsen "springer Öviks Energis ärenden" iom att vi samlat in avtalen, men det var upplägget från första början och är inget nytt påfund av ÖE.
Det är även vi i styrelsen som kommer hålla i signering av markavtalen framöver, när det blir vet vi dock inte än men det kommer att vara i närtid iom att det bara är ett par månader kvar tills vi förhoppningsvis ser första grävaren sätta skopan i backen.

På det stora hela känns det hoppfullt att vi när projektet ska redovisas når upp till de 89% som uppgavs i bidragsansökan och slipper nåt strul.

Tack för ordet //

Anders Westman, Ödsbyn